Regler for medlemsskab af RHK

Som medlem forpligtiger man sig til at overholde Racehunde-klubben´s vedtægter og regler.

Ved for sen betaling af kontingent, genstarter optjening af anciennitet. Kontingent indbetales årligt i januar.

 

Der kan tegnes følgende medlemskaber:

  • A-medlem: Et navngivent medlem (årligt) 200 kr.
  • Husstandsmedlemsskab: Alle med folkeregister adresse i husstanden (årligt) 500 kr.

 

Efter 6. mdrs. medlemsskab opnås ret til opstilling til bestyrelsesposter i Racehunde-klubben (gældende fra 2019)

Efter 2 års medlemskab opstilling til formand/kasserer i Racehunde-klubben (gældende fra juli 2020)

 

Udelukkelse af RHK

Overtræder et medlem en vedtægt eller en regel vil bestyrelsen pålægge medlemmet en sanktion, ex et avlsforbud. En sanktion vil altid være tidsbegrænset. Kun i forbindelse med overtrædelse af dyreværnsloven og dom for dette kan man varrigt udelukkes fra Racehunde-klubben.dkImage module
Læs om Kennelmærke